خبر

بازدید معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری سنندج از خطوط تولید شرکت مهندسی بتن پیش تنیده


​در تاریخ 95/04/22 معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری سنندج جناب آقای مهندس فتحی به همراه جمعی از مشاورین و کارشناسان محترم از خطوط تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده این شرکت ، علی الخصوص تیرهای بتنی پیش تنیده بازدید به عمل آوردند . با توجه به نقطه نظرات سازنده ایشان مقرر گردید تا در ساخت پروژه های شهرداری از توانمندی های این شرکت در زمینه تولید قطعات پیش تنیده استفاده بیشتری به عمل آید .