خبر

بازدید فرماندار محترم شهرستان سنندج از خطوط تولید شرکت مهندسی بتن پیش تنیده


​در تاریخ 95/07/17 فرماندار محترم شهرستان سنندج جناب آقای دکتر زارعی به همراه معاونین و بخشدار محترم مرکزی سنندج جناب آقای صلواتی و همچنین جمعی از کارشناسان ، از خطوط تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده این شرکت بازدید به عمل آوردند . با توجه به اینکه مشابه تعدادی از محصولات تولیدی این شرکت در کشور تولید نگردیده است ، مورد توجه مدیران محترم واقع گردید و ایشان از معاونین و عوامل تحت امر خود خواستند که نسبت به معرفی این شرکت به نهادهای اجرایی و دفاتر فنی و مهندسی در سطح استان اقدام نمایند .