خبر

بازدید نمایندگان اتاق بازرگانی اربیل از شرکت مهندسی بتن پیش تنیده


​در مورخ 96/03/02 جمعی از نمایندگان اتاق بازرگانی اربیل،معاونت محترم بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس خلیقی نائب رئیس ، دبیر اتاق بازرگانی سنندج در راستای همکاری تجاری مابین دو کشور ، بازدیدی از مجموعه شرکت مهندسی بتن پیش تنیده داشتند . پیرو همین موضوع آقای مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت توضیحاتی را در خصوص قطعات بتنی پیش ساخته و پیش تنیده ارائه نمودند .