خبر

انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 96


با همت و تلاش بی وقفه کلیه پرسنل زحمت کش اعم از کارگران ، کارمندان و مدیران ، شرکت پیش تنیده به عنوان واحد نمونه صنعتی توسط استاندار محترم استان کردستان ، ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت و نیز مدیرعامل محترم خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان برگزیده شد . امید است این انتخاب در این روزهای سخت اقتصادی انگیزه ای مضاعف در مجموعه این شرکت ایجاد تا افتخارات بیشتری در عرصه ملی و بین المللی را شاهد باشیم .