پروژه ها

پروژه ها

محصولات شرکت مهندسی بتن پیش تنیده با توجه به مشخصات فیزیکی بسیـار عالی و استفاده آسان مورد استقبال زیادی در پروژه های صنعتی و شهری قرار گرفته است که در ذیل گوشه ی بسیار کوچکی از این پروژه ها آمده است.

 
ساخت و نصب تیرهای بتن مسلح پیش ساخته پیش تنیده T شکل جهت پل شهید فهمیده مهاباد
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما شهرداری مهاباد
تاریخ انجام پروژه: 01/05/1393
توضیحات: 

ساخت مخزن بتنی پیش ساخته
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما آب و فاضلاب روستایی
تاریخ انجام پروژه: 01/01/1392
توضیحات: 

دیوار بتنی ارتفاع 3 متر و فنداسیون
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما دادگستری زنجان
تاریخ انجام پروژه: 10/07/1391
توضیحات: 

دیوار بتنی ارتفاع 3 متر و فنداسیون
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما کارخانه آرد بوکان
تاریخ انجام پروژه: 20/04/1391
توضیحات: 

دال بتنی پیش تنیده به طول 600 متر
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما جهاد کشاورزی
تاریخ انجام پروژه: 30/02/1391
توضیحات: 

بسیج سازندگی استان کردستان
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما دیوار 1 متر طرح اجر 3 سانت و کرکره ای به طول 4000 متر
تاریخ انجام پروژه: 30/07/1390
توضیحات: 

شهرداری سنندج
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما لوله بتنی 1400
تاریخ انجام پروژه: 18/06/1391
توضیحات: 

دیوار سنگ لاشه
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما تصفیه خانه شماره 2
تاریخ انجام پروژه: 21/01/1392
توضیحات: 

ساخت مخزن بتنی پیش ساخته
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما شرکت زانیاران آبیدر سنندج
تاریخ انجام پروژه: 19/01/1392
توضیحات: 

ساخت دیوار بتنی به ارتفاع 2.5 متر به میزان 1500 متر طول
نوع پروژه: پروژه های اتمام یافته
کارفرما شرکت سازه گران آباد غرب
تاریخ انجام پروژه: 05/04/1391
توضیحات: 

1 - 10 Next