امروز دوشنبه 4 تیر 1403
اتمام طرح مخازن رامشار

طرح ویژه مخازن آب بتنی پیش ساخته پس تنیده اولین چاه آب ژرف ایران واقع در شهر رامشار استان سیستان و بلوچستان توسط شرکت مهندسی بتن پیش تنیده برای شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ظرف مدت دو ماه و نیم به اتمام رسید. از ویژگیهای مهم و شاخص این طرح صرف نظر از پیش ساخته بودن مخازن مربوطه اجرای کوتینگ ویژه بواسطه آب ذخیره شده در این مخازن و شرایط خاص بهره برداری آن بوده که برای اولین بار در کشور اجرا شد .


تصویر (1)

تصویر (2)

تصویر (3)

تصویر (4)

تصویر (5)

تصویر (6)

تصویر (7)

تصویر (8)

تصویر (9)