امروز دوشنبه 4 تیر 1403
انتخاب مدیرعامل شرکت به عنوان نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
انتخاب مدیرعامل شرکت مهندسی بتن پیش تنیده به عنوان نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج