امروز یکشنبه 19 آذر 1402
انتخاب مدیرعامل شرکت به عنوان نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
انتخاب مدیرعامل شرکت مهندسی بتن پیش تنیده به عنوان نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج