امروز یکشنبه 19 آذر 1402
بازدید معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از شرکت مهندسی بتن پیش تنیده

با توجه به انتخاب طرح مخازن آب بتنی پیش ساخته پیش تنیده از سوی انجمن بتن ایران بعنوان طرح برتر بتنی کشور در سال 1402 که توسط شرکت مهندسی بتن پیش تنیده طراحی و برای اولین بار در در شهر تبریز با ظرفیت 1000 مترمکعب نصب و در مدار بهره برداری قرار گرفته بود، گروهی از معاونین و مدیران محترم شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی من جمله معاون بهره برداری و توسعه آب ، معاون برنامه ریزی ، مدیر بهره برداری طرحهای آب و مجری طرحهای آبرسانی استان در تاریخ 1402/08/18 از شرکت مهندسی بتن پیش تنیده بازدید و ضمن برگزاری جلسه ای لوح تقدیر انجمن بتن ایران بابت طرح برتر مخزن اوغلی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی بتن پیش تنیده به معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تحویل گردید . با توجه به نقطه نظرات طرفین و ظرفیت مناسب و متنوع تولیدات شرکت مهندسی بتن پیش تنیده در بخش های مختلف، توسعه همکاریهای طرفین در پروژه های آتی مورد تاکید قرار گرفت .تصویر (2)