امروز دوشنبه 4 تیر 1403
باکس بتنی پیش ساخته

باکس های بتنی پیش ساخته مطابق نشریه 83 وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه در دهانه های 1 ، 2 و 3 متری به صورت زیرخاکی و همسطح تولید میگردند . ضمناً اگر برای مقاطع خاص نیاز به باکس هایی با ابعاد خارج از نشریه 83 باشد ، این شرکت طراحی این باکس ها را انجام خواهد داد .باکس بتنی پیش ساخته

باکس بتنی پیش ساخته

باکس بتنی پیش ساخته

باکس بتنی پیش ساخته

باکس بتنی پیش ساخته