امروز دوشنبه 4 تیر 1403
تیر برق H

تیرهای برق بتنی H شکل در طول های 9 ، 12 و 15 متری و در تیپ های مختلف 400،600و800 مطابق نقشه و مشخصات تیپ شرکت توانیر تولید میگردند . به ازای تولید هر 100 اصله تیر ، یک اصله مورد آزمایش و تست توسط کارشناسان توانیر قرار می گیرد و پس از تائیدیه های لازم تیرها به پروژه های مختلف ارسال میگردد .تیر برق بتنی H شکل

تیر برق بتنی H شکل

تیر برق بتنی H شکل