امروز یکشنبه 19 آذر 1402
دیوار حصارکشی بتنی پیش ساخته
دیوارها در انواع مختلف از نظر ابعاد و نما تولید می گردند . سرعت نصب این دیوار ها در یك روز حدود شصت متر طول با یك دستگاه جرثقیل و دو نفر کارگر نصاب می باشد. شرکت پیش تنیده قابلیت تولید دیوارهایی تا ارتفاع 6 متر را نیز دارد. این نوع دیوارها جهت استفاده در حصارکشی کارخانجات ، شرکت ها ، اماکن نظامی و انتظامی ، تصفیه خانه ها، شهرکهای صنعتی و ... کاربرد دارند .


دیوار و حصار بتنی
دیوار و حصار بتنی
دیوار و حصار بتنی
دیوار و حصار بتنی