امروز دوشنبه 4 تیر 1403
لوله های بتنی مسلح

لوله های بتن مسلح در اقطار 800، 1000 و 1400 میلی متر جهت استفاده در جمع آوری آب های سطحی ، پل های روستایی ، جاده های بین مزارع و ... مورد استفاده قرار میگیرد .لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح