امروز یکشنبه 19 آذر 1402
مخازن آب بتنی

این مخازن به صورت ترکیبی از قطعات پیش ساخته و پیش تنیده تولید میگردند که اتصال قطعات به صورت پیچ و مهره بوده و برای آببندی مخازن از ماستیک پلی یورتان استفاده میشود . با توجه به تولید قطعات این نوع مخازن به صورت کارخانه ای و استفاده از افزودنی های مختلف و کنترل های ویژه توسط آزمایشگاه کارخانه ، از ضخامت بتن ها کاسته شده در نتیجه وزن مخازن به صورت قابل توجه کاهش می یابد که همین امر موجب کاهش قیمت نسبت به مخازن درجا خواهد بود . طراحی این نوع مخازن توسط شرکت پیش تنیده به انجام رسیده و در شرف اخذ گواهی ثبت اختراع میباشد . 

مخزن آب بتنی

مخزن آب بتنی

مخزن آب بتنی

مخزن آب بتنی

مخزن آب بتنی