امروز یکشنبه 19 آذر 1402
نیوجرسی بتنی پیش ساخته
انواع نیوجرسی در طول های ا متری، 1.5 متری، 3 متری و 4 متری در این شرکت تولید میگردد. که نیوجرسی های 4 متری مطابق آخرین نشریه وزارت راه و شهرسازی در دو تیپ مفصلی و لولایی تولید میگردند . این شرکت در سال 1393 موفق به اخذ مجوز تولید نیوجرسی مفصلی و لولایی از وزارت راه و شهرسازی شده است.

نیوجرسی بتنی پیش ساخته

نیوجرسی بتنی پیش ساخته