امروز پنجشنبه 11 آذر 1400
صنعت سازه و ساختمان از لحاظ سرمایه گذاری و حجم نیروی انسانی درگیر، بزرگترین صنعت در کشور می باشد. رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی و کاهش زمان برگشت سرمایه سرمایه گذاران و عواملی از این قبیل باعث شده اند تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه های سنتی صنعت ساختمان روزبه روز بیشتر شود . که یكی از تكنولوژی های نوپا در عرصه ساخت و سازهای « سازه های پیش ساخته » لذا صنعت عمرانی در کشور است ، مهمترین عامل در تحقق این امر می باشد . دگرگونی و پیشرفت های سریع در چندین سال اخیر در صنایع ساختمانی امكان ایجاد کارگاه های تولید پیش ساخته سازی را بوجود آورده که از مزایا و محاسن این صنعت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • امکان تولید بصورت انبوه
  • کاهش زمان اجرای کار
  • عدم تاثیر تغییرات جوی در تولید قطعات پیش ساخته
  • کاهش قیمت تمام شده (بدلیل تولید انبوه و کاهش زمان اجرا)

تولید انبوه قطعات بتنی پیش تنیده

شرکت مهندسی بتن پیش تنیده با بیش از دو دهه تجربه در زمینه طراحی و تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی اعم از تیر، دال، سقف، باکس، کالورت، منابع آب، سپتیك تانك، دیوار حایل و حصارکشی ، لوله و . . . توانسته است با رعایت اصل مشتری مداری خدمات ارزنده ای به پروژه های عمرانی کشور ارائه نماید.

تولید انبوه محصولات بتنی با مصالح با کیفیت