امروز دوشنبه 4 تیر 1403
در این بخش تعداد محدودی از گواهینامه ها و استانداردهای کسب شده توسط شرکت مهندسی بتن پیش تنیده را مشاهده می نمایید.


پروانه استاندارد تیرچه بتنی
کارآفرین برتر

لوح سپاس سال 96

گواهی ثبت اختراع

انجمن بتن ایران
عضویت در انجمن بتن ایران

گواهینامه فنی نیوجرسی