بەخێربێن بۆ ماڵپەڕی کٶمپانیای ئه‌ندازیاری بتۆن پیش ته نیده!
کٶمپانیای ئه‌ندازیــاری بتۆن پیش تنیده بە دروست کــردنی زیــاتر له 50 بەرهەم گەورەتــرین کٶمپانیـــا له ولایەت کوردستـــان ە. هـەروەهــا

کڕیــار ته‌وه‌ری یش تنیـده به نسبه‌ت ئه‌رکه‌کـانی خٶیه‌وه بٶتـه هٶی ئـه‌‌وه‌ی هه‌ر لـــه‌سه‌ره‌تاوه جێـــگای ره‌زا‌مــــه‌ندی کڕیارکـــانی خٶی بێت.

بـــاشتر کردنی چٶنییه‌تی به‌ر‌همه‌کـــان و خزمه‌ت گوزارییه‌کـــان، داهێنانی به‌رده‌وام بٶ خزمه‌تــــی نوێ، له گرینگتریــــن بنه‌ما و بایه‌خه‌کانی ه  

کٶمپانیای پیش تنیده ی.
داگرتن نامیلکه به‌ر‌همه‌کان
کٶمپانیـای ئه‌ندازیاری بتــۆن پیش تنیـده زیـــاتر له 50 بەرهەم

ی بتۆنی پیش تنیده ی هەیەتی. بۆ دیتن و داگرتن نـــامیلکه

به‌ر‌همه‌کان کرتە کن.

به‌ر‌همه‌کان
کٶمپانیای ئه‌ندازیاری بتۆن پیش تنیده بە دروست کردنی زیـــاتر له

50 بەرهەم گەورەترین کٶمپانیـــــا له ولایەت کوردستان ە .


پڕۆژەکان
لە بەشی پڕۆژەکــــــان باس لەو پڕۆژانە دەکرێت کـە کٶمپانیای

ئه‌ندازیاری بتۆن پیش تنیده بەدەستی هێناو.


کڕیاره‌کان
روانگه‌ی کڕیار ته‌وه‌ری پیش ته نیده به نسبه‌ت ئه‌رکه‌کــــانی

خٶیه‌وه بٶته هٶی ئه‌‌وه‌ی هه‌ر له‌سه‌ره‌تاوه جێگای ره‌زا‌مه‌ندی

کڕیارکانی خٶی بێت.